Från en utbredd, brännande till lokal skarp smärta, varje drabbad individ upplever den smärta som associeras med fibromyalgi på olika sätt. Men en sak förblir gemensam – det sätt på vilket smärtan påverkar deras vardag.

VI SLÅSS TILLSAMMANS MOT FIBROMYALGISMÄRTORNA

Även om det i en del länder finns behandlingar tillgängliga för att hantera detta tärande symtom, så fungerar de inte för alla. Därför är det viktigt att vi fortsätter att leta efter nya möjligheter till smärtlindring. Det är orsaken till att vi söker efter frivilliga personer som vill delta i ALDAY – en medicinsk forskningsstudie som utvärderar ett prövningsläkemedel för smärta associerad med fibromyalgi.