Fra utbredt brennende smerte til lokal stikkende smerte, hver enkelt som har vondt, opplever smertene som er forbundet med fibromyalgi på forskjellige måter. Men det er én ting som er det samme – måten smertene påvirker hverdagslivet deres.

SAMMEN I KAMPEN MOT FIBROMYALGISMERTEN

Selv om det finnes tilgjengelige behandlinger i noen land for å håndtere disse symptomene, virker de ikke for alle. Så det er viktig at vi fortsetter å søke etter nye smertelindringsalternativer. Det er derfor vi ser etter frivillige som vil delta i ALDAY – en medisinsk forskningsstudie som evaluerer et forskningsmedikament for smerte som er tilknyttet fibromyalgi.