Från en utbredd brännande känsla till en lokal stickande smärta – varje drabbad person upplever smärtan i samband med fibromyalgi annorlunda. Men en sak är densamma – hur smärtan påverkar deras dagliga liv.

BEKÄMPA FIBROMYALGISMÄRTA TILLSAMMANS

Även om det finns behandlingar tillgängliga i vissa länder för att hantera detta försvagande symptom, fungerar de inte för alla. Därför är det viktigt att vi fortsätter att söka efter nya smärtlindringsalternativ. Det är därför vi letar efter frivilliga försökspersoner att delta i ALDAY – en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar ett prövningsläkemedel för fibromyalgi-associerad smärta.